Охорона праці
Ми повною мірою усвідомлюємо свою відповідальність перед суспільством за збереження життя і здоров’я людей, розглядаючи діяльність в галузі охорони праці, промислової та пожежної безпеки, як невід’ємну частину бізнесу і обов’язкову умову для досягнення своєї мети – стати найефективнішою нафтової Компанією в Україні, якою зможемо пишатися ми та наші діти.
Ми, керуючись корпоративними цінностями, ефективно використовуємо доступні ресурси для забезпечення безпечних умов праці, промислової та пожежної безпеки.

НАШІ ЦІЛІ:
Прагнути до нульового травматизму і виключення аварійних ситуацій і пожеж.
Забезпечити безпеку і здоров’я персоналу на робочому місці.
Запобігати виникненню випадків професійних захворювань.

НАШІ ПРИНЦИПИ:
Життя людини та її здоров’я понад виробничих досягнень і економічних результатів.
Ми не йдемо на компроміси ні з виробничих причин, ні з причин прибутковості, щодо забезпечення умов праці, безпечних для життя і здоров’я працівників. Забезпечення безпеки працівників – пряма відповідальність керівників на всіх рівнях управління Компанії.
Повна інтеграція системи управління безпекою в управління бізнесом і виробничу діяльність.
Ми впроваджуємо найбільш ефективні системи управління охорони праці, промислової та пожежної безпеки, спрямовані на постійне поліпшення процесів і результатів діяльності Компанії всюди, де це можливо і економічно доцільно.
Всі події можна запобігти.
Ми визначаємо, оцінюємо і управляємо ризиками в галузі охорони праці, промислової та пожежної безпеки на постійній основі. Кожен випадок травматизму та надзвичайної ситуації має свої причини і може бути попереджено, якщо причини вчасно усунені. Ми припиняємо будь-які роботи, в разі, коли існує загроза для життя.
Дотримання законів – обов’язкове і необхідна умова діяльності Компанії.
Ми забезпечуємо відповідність наших дій всім застосовним законам і нормативним актам України, а також прийнятим Компанією зобов’язаннями, в галузі охорони праці, промислової та пожежної безпеки.
Компетентність і відповідальність працівників – основна умова безпечної роботи.
Ми проводимо систематичне навчання та інструктаж працівників Компанії, а також працівників підрядних організацій, для розуміння виробничих ризиків і безпечних способів виконання роботи, відповідальності за створення ситуацій, небезпечних для життя і здоров’я. Кожен працівник особисто відповідає за дотримання всіх необхідних норм безпеки.
Підтримка і заохочення безпечної поведінки працівників.
Ми підтримуємо всі дії, спрямовані на безпечне поводження працівників, заохочуємо прояв ініціативи, пов’язаної з поліпшеннями в галузі охорони праці, промислової та пожежної безпеки.
Взаємовигідні відносини з постачальниками та підрядниками.
Ми здійснюємо вибір постачальників і підрядників на основі їх можливості надавати послуги відповідно до цієї Політики, і надаємо їм сприяння у виконанні вимог безпеки. Постачальники і підрядники отримують імідж партнерів лідера нафтової галузі, а Компанія кваліфіковані послуги.
Моніторинг та вимірювання показників в галузі охорони праці, промислової та пожежної безпеки.
Ми встановлюємо, вимірюємо і оцінюємо наші показники в галузі охорони праці, промислової та пожежної безпеки, відкрито демонструючи плани і результати цієї діяльності, в тому числі, через звіти Компанії, доступні всім зацікавленим сторонам. В результаті аналізу і прийняття коригувальних дій ми розраховуємо на постійне поліпшення результативності в галузі охорони праці, промислової та пожежної безпеки.
Керівництво ТОВ «БНК-УКРАЇНА» бере на себе зобов’язання неухильно дотримуватися і проводити дану Політику на всіх об’єктах діяльності Компанії.