Інформаційна політика ТОВ «БНК-УКРАЇНА» визначає принципи і підходи в забезпеченні об’єктивного сприйняття Компанії у зовнішньому середовищі. Товариство забезпечує своєчасне розкриття достовірної інформації про всі істотні факти, що стосуються його діяльності, в тому числі про його фінансовий стан, результати діяльності, структуру власності та управління Товариством, а також вільний доступ до такої інформації всіх зацікавлених осіб. Розкриття інформації ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ МСФЗ.