Соціальна політика
Соціальна відповідальність є найважливішим принципом роботи ТОВ «БНК-УКРАЇНА». Діяльність Компанії в цій області носить системний характер і спрямована на створення ефективних і безпечних робочих місць, забезпечення соціальної захищеності працівників і членів їх сімей, неперервного професійного розвитку персоналу, підтримання сприятливої соціальної обстановки в регіонах діяльності.
Будучи соціально відповідальним членом суспільства, Компанія приймає на себе наступні зобов’язання перед усіма зацікавленими в її діяльності сторонами:
діяти відповідно до законодавства;
бути відповідальним партнером держави;
цінувати і поважати працівників;
відкрито інформувати клієнтів і працівників про свою діяльність;
діяти відповідно до найвищих етичних стандартів;
нетерпимо ставитися до порушень трудової і громадської дисципліни, до корупції і хабарництва;
використовувати свої ресурси з максимальною ефективністю;
використовувати новітні технологічні досягнення;
піклуватися про охорону навколишнього середовища;
співпрацювати з громадськими організаціями;
прагнути до того, щоб кожен працівник щиро пишався тим, що працює в Компанії.

Принципи соціальної політики Компанії

Турбота про персонал – один з ключових напрямів соціальної політики ТОВ «БНК-УКРАЇНА». Ефективність роботи підприємства безпосередньо залежить від емоційного комфорту і позитивного настрою трудового колективу, тому основні зусилля компанії в соціальній сфері спрямовані на створення сприятливих умов праці, різнобічну підтримку і підвищення добробуту працівників та їх сімей.
Будучи відповідальним роботодавцем, ТОВ «БНК-УКРАЇНА» прагне забезпечити своїм співробітникам конкурентоспроможну заробітну плату і соціальний пакет, широкі можливості для професійного і кар’єрного зростання. На підприємстві розвивається комплексний підхід до мотивації персоналу.
Соціально-трудові відносини в компанії регулюються колективним договором, який гарантує працівникам високий рівень соціальної захищеності. На підприємстві ТОВ «БНК-УКРАЇНА» перелік надаваних співробітникам соціальних пільг включає страхування життя і медичне страхування, забезпечення житлом працівників, що працюють в Товаристві та запрошені на роботу з Республіки Білорусь.