1. Загальні положення.
  Товариство з обмеженою відповідальністю «БНК-УКРАЇНА», 01033, м.Київ, вул. Гайдара, 58/10 (далі – Замовник, Організатор комерційного тендера), повідомленням на офіційному сайті Товариства www.beloil.com.ua, повідомило страхові компанії (далі – Учасники Тендера) відповідають критеріям Умов проведення комерційного тендера (далі – Тендера), прийняти участь в Тендері з метою укладення договорів страхування певних предметом Тендера.
 1. Нормативні основи проведення Тендеру:
  Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 № 85/96-ВР;
  Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів» від 06.04.2000 № 1644-III;
  Постанова Кабінету міністрів України «Про удосконалення механізму державного регулювання тарифів у сфері страхування» від 04.06.1994 № 358;
  «Порядок і правила проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 № 733;
  «Порядок і вимоги щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2004 № 124;
  «Вимоги до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів та порядок їх підтвердження», затверджені розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 11.07.2013 № 2262;
  «Регламент проведення закупівель товарів, робіт, послуг, що забезпечують господарську діяльність ТОВ« БНК-УКРАЇНА », затверджений Наказом генерального директора ТОВ« БНК-УКРАЇНА »18 травня 2017р. № 45.
 1. Замовник, Організатор Тендера (Страхувальник):
  Товариство з обмеженою відповідальністю «БНК-УКРАЇНА»
  Юридична адреса: 01033, г. Киев, ул. Гайдара, 58/10
  Поштова адреса: 01033, г. Киев, ул. Гайдара, 58/10
  Контактна особа: Бурлак С. І.
  Телефон / факс: (+ 38-044) 594-92-82 / 594-92-83.
  E-mail: info@beloil.com.ua
  Web: www.beloil.com.ua.
 1. Вид тендерної процедури: відкритий тендер.
 2. Джерело фінансування: власні кошти.
 3. Предмет Тендера:

Лот № 1:
Договір добровільного страхування вантажів ТОВ «БНК-УКРАЇНА»
(Період один календарний рік).
«З відповідальністю за всі ризики»;
додаткові ризики:
Втрата вантажу внаслідок шахрайських дій, в тому числі з використанням імені одержувача, його агента або митного органу, їх бланків, штампів і / або печаток, а також підроблених товаророзпорядчих і / або митних документів;
Недостача вантажу при цілісності і непорушених пломби вантажовідправника на транспортному засобі;
Вогню, блискавки, бурі та інших стихійних лих;
Відсутність ж / д цистерн з вантажем на станції вантажоодержувача болем 30 діб з дати митного кордону;
Протиправні дії третіх осіб (крадіжка, розбій, розкрадання).
Франшиза за всіма ризиками – 0%.
або

«З відповідальністю за приватну аварію»;
додаткові ризики:
Втрата вантажу внаслідок шахрайських дій, в тому числі з використанням імені одержувача, його агента або митного органу, їх бланків, штампів і / або печаток, а також підроблених товаророзпорядчих і / або митних документів;
Недостача вантажу при цілісності і непорушених пломби вантажовідправника на транспортному засобі;
Вогню, блискавки, бурі та інших стихійних лих;
Відсутність ж / д цистерн з вантажем на станції вантажоодержувача болем 30 діб з дати митного кордону;
Протиправні дії третіх осіб (крадіжка, розбій, розкрадання).
Франшиза за всіма ризиками – 0%.

Лот № 2:
Договір обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів ТОВ «БНК-УКРАЇНА» (період один календарний рік).
     
7. Список об’єктів, які підлягають страхуванню.
Бензин, дизельне паливо, паливо для реактивних двигунів (авіаційне паливо), газ скраплений.

 1. Територія страхування:
  Україна.
 2. Ціна тендерної пропозиції:
  Учасник визначає ціну з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів. Ціна тендерної пропозиції повинна бути чітко визначена. Валюта платежу – гривня.
 3. Терміни проведення Тендеру.

Термін початку проведення Тендеру:
9 год. 00 хв. «28» жовтня 2019 року – за Київським часом.
Термін прийому Тендерних Пропозицій:
з 10 год. 00 хв. «28» жовтня 2019 р по 12 год. 00 хв. «18» листопада 2019 року – за Київським часом.
Термін розгляду Тендерних Пропозицій:
з «18» листопада 2019 р «22» листопада 2019 р
Дата оголошення результатів Тендера:
16 год. 00 хв. «25» листопада 2019 року – за Київським часом.

 1. Тендерна комісія.
  Тендерна комісія діє на підставі наказу генерального директора Товариства в затвердженому складі.
 2. Кваліфікаційні вимоги до Учасників Тендера:
  мати відповідно до умов страхування, певні Предметом Тендера діючі ліцензії, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
  здійснювати діяльність на ринку надання даного виду страхових послуг не менше 5 років;
  відсутність заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги з боку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (за останній рік, в т.ч. на дату участі в тендері);
  розмір власного капіталу на останню звітну дату повинен бути більше, ніж мінімальне значення такого показника, встановлене для відповідного типу страхових компаній чинним законодавством України;
  активи для формування страхових резервів не повинні бути обтяжені іншими зобов’язаннями;
  сума чистих активів повинна бути більше статутного капіталу на останню звітну дату;
  переважно мати перестрахувальне покриття з фінансово стабільним і надійним перестрахувальником (підстава: «Порядок і вимоги щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента» затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2004 № 124);
  рейтинг фінансової надійності (стійкості) таких перестраховиків повинен відповідати «Вимогам до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів та порядок їх підтвердження», затверджених розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 11.07.2013 № 2262;
  керівник та головний бухгалтер повинні відповідати професійним вимогам, затвердженим розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (наявність відповідних чинних сертифікатів);
  в історії страхової компанії, з урахуванням інформації щодо керівників і її власників, не повинно бути негативних фактів, що характеризують її ділову репутацію (наявність судових справ в рамках адміністративного та кримінального процесів);
  відсутність поточної заборгованості по податках, зборах, платежах, що контролюються відповідними державними органами.
  Учасник тендеру, який не надав вищезазначені документи, передбачені кваліфікаційними вимогами за рішенням Тендерної коммисии, знімається з участі без розгляду цінової пропозиції.
 3. Вимоги до Тендерному Реченню (заявою і додається документації):
  Заява заповнюється на фірмовому бланку підприємства і має містити наступну інформацію: найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, пропозиція по страхуванню по Лоту №1 і / або Лота № 2, дату подачі заяви, підпис керівника та печатку підприємства.
  До Заяви додаються завірені належним чином (Учасником тендеру) наступні документи:
  (З описом вкладень):
  копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
  копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
  копії установчих документів, статуту;
  копії ліцензій на здійснення зазначених предметом Тендера видів страхової діяльності;
  аудиторський висновок про фінансовий стан Учасника Тендера на основі перевірки правильності складання та підтвердження достовірності балансу, обліку прибутку і збитків, аналізу стану обліку, відповідність обліку і дій страхової компанії вимогам законодавства України, за останні 2 (два) звітні роки і на останню звітну дату ( при наявності), що передує подачі документів на участь у Тендері;
  довідка про відсутність простроченої і не врегульованою заборгованості перед бюджетом і загальнообов’язковими державними фондами;
  лист (оригінал) від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про відсутність приписів, видане не раніше ніж за 30 днів до дати подання документів на участь в Тендері;
  документальне підтвердження (лист) присвоєння партнеру – перестраховику страхової компанії рейтингу згідно «Вимогам до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів та порядку їх підтвердження», затверджених розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 11.07.2013 № 2262 (надається при наявності перестрахувального покриття);
  загальні дані (лист на бланку страхової компанії) про діючі програми перестрахування (перестраховики, тип договору перестрахування, власне утримання, ємність договору) або інший тип розміщення ризиків у перестрахування, в тому числі, з огляду на розміщення ризиків у перестрахування на території України (з подальшим документальним підтвердженням поданої інформації з перестрахування ризиків перед укладанням договору (договорів) страхування); лист від імені перестрахувальної компанії підтверджує перестрахування ризиків;
  чинний сертифікат або свідоцтво оформлені на керівника і головного бухгалтера відповідно до вимог Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
  наказ про призначення керівника страхової компанії;
  довіреність (оригінал) на представника, який підписав Заявку Учасника Тендера і має право діяти від імені Учасника Тендера;
  правила страхування, відповідно до Предметом тендеру;
  проект договору страхування, складений на підставі умов проведення комерційного Тендера;
  оригінал довідки з обслуговуючого банку (банків) про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, видана не раніше ніж за 10 календарних днів до подачі Тендерного Пропозиції.
 4. Вимоги до формування та подачі Тендерного Пропозиції.
  Учасник Тендера формує і подає одне Тендерне Пропозиція по одному Лота. У разі, якщо Учасник бажає взяти участь в Тендері за двома Лотам одночасно, він подає Тендерне Пропозиція по кожному Лоту окремо, додається документація відповідно до вимог до Тендерному Реченню в такому випадку подається в одному примірнику, в конверті до Лота №1.
  Тендерне Пропозиція подається в письмовій формі, сторінки нумеруються, прошивають і завіряються підписом керівника і печаткою Учасника Тендера.
  Кожне Тендерне Пропозиція подається в запечатаному конверті, що містить в місцях склеювання конверта відбитки печатки Учасника Тендера. На конверті вказується повне найменування і місцезнаходження Замовника (Організатора Тендера); повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код, номер контактного телефону Учасника Тендера; назва проведеного тендеру згідно Предмету Тендера; маркування «Не відкривати до 12 год. 00 хв. за Київським часом 18.11.2019 ».
  Конверти, що містять Тендерне Пропозиція, подаються Учасником (уповноваженим представником Учасника) особисто або ж поштовим відправленням. Датою прийому Тендерного Пропозиції вважається дата отримання Замовником (Організатором Тендера) конверта з Тендерним Пропозицією, на якому робиться відмітка Замовника (Організатора Тендера) про час і дату його реєстрації.
  Учасник Тендера має право внести зміни або відкликати свою Тендерне Пропозиція до закінчення терміну прийому Тендерних Пропозицій. З моменту відкриття конверта, що містить Тендерне Пропозиція внесення будь-яких змін до нього, не допускається.
  Зміни або відкликання Тендерного Пропозиції оформляються письмово Учасником Тендера і реєструються Замовником.
  Надання недостовірної інформації Учасником Тендера тягне за собою відхилення Тендерного пропозиції.

 5. Повне найменування та місцезнаходження Замовника (Організатора Тендера) для подачі Тендерного Пропозиції.
  Учасник Тендера на вказану адресу подає конверт з Тендерним Пропозицією особисто, або ж направляє поштовим відправленням.
  ТОВ «БНК-УКРАЇНА»
  адреса: 01033, г. Киев, ул. Гайдара, 58/10.
 6. Місце, дата та час розкриття конвертів з Тендерними Пропозиціями.
  Місце розкриття конверта: 01033, г. Киев, ул. Гайдара, 58/10, офіс ТОВ «БНК-УКРАЇНА».
  Дата і час: 12 год. 00 хв. 18.11.2019 – за Київським часом.
  До участі у процедурі розкриття конвертів з Тендерними Пропозиціями допускаються уповноважені представники Учасників Тендера, при підтвердженні перед Тендерної Комісією їх особи та повноважень, шляхом надання відповідних засвідчують документів і реєстрації Учасника.
  Відсутність представників Учасників Тендера під час процедури розкриття конвертів з Тендерними Пропозиціями, не впливає на процедуру проведення розкриття конвертів та подальшого прийняття рішення Тендерної комісією.
 7. Оцінка і зіставлення Тендерних Пропозицій. Результати розгляду Тендерних Пропозицій.
  Тендерна комісія здійснює оцінку і співставлення Тендерних Пропозицій в термін не більше 10 робочих днів з дня підписання Протоколу розгляду.
  В процесі розгляду Тендерних Пропозицій, Тендерна комісія проводить їх оцінку, ранжування за ступенем переваги для Замовника (Організатора Тендера), з огляду на відповідність наданої Учасниками Тендеру документації критеріям «Умов проведення Комерційного Тендера».
  Основними критеріями, які враховуються Тендерної комісією при оцінці пропозицій Учасників Тендера, є: ціна страхової послуги, термін врегулювання збитків по страхових випадках і виплаті страхового відшкодування; якість і обсяг перестрахового захисту, а також інші критерії, що забезпечують, на думку Тендерної комісії, порівнянність оцінок тендерних пропозицій Учасників Тендера.
  Учасниками Тендеру можуть пропонуватися додаткові умови, відповідні предмету закупівлі, якщо вони є більш вигідними для Замовника (Організатора) Тендера, що має підтверджуватися відповідними поясненнями і розрахунками. Для оцінки пропозицій Тендерна комісія може залучати експертів і / або фахівців. При наявності неточностей, виявлених під час перевірки документації, Тендерна комісія може відхилити пропозиції цілком, або уявити можливість внести поправки в документацію, або визначити умови подальшої участі претендента в тендері, сповістивши його про це. Тендерна комісія має право тлумачити самостійно неясні формулювання Учасників Тендера.
  В ході оцінки Тендерна комісія може запрошувати претендентів на заседенія для пояснень наданих розрахунків, питати у них додаткові відомості та підтвердження. Кращим пропозицією Учасника тендеру вважається пропозиція, яке найбільш повно задовольняє вимоги і умови, що містяться в тендерній документації та інших документах.
  Члени Тендерної комісії та залучені фахівці несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Вся інформація є конфіденційною і не підлягає розголошенню. В результаті оцінки Тендерна комісія ранжирує претендентів, чиї пропозиції відповідають критеріям, що містяться в тендерній документації та інших документах, і визначає переможця тендеру, пропозиції якого, на думку Тендерної комісії, є найбільш вигідними для Замовника (Організатора) Тендера.
  Перелік критеріїв оцінки тендерних пропозицій.
  До оцінки будуть прийняті тендерні пропозиції учасників, які відповідають Тендерним умовам.

Оцінка проводиться відповідно до наступних критеріїв:

учасник тендеру

(повне найменування)

Кваліфікаційні вимоги Учасника Тендера

 

Найменування критеріїв

Оценка

(«+» или «-»)

Примечания

1.

Наявність діючих установчих документів перерахованих в п.13 Тендерного пропозиції.

 

 

 2.

Терміни та період здійснення діяльності на ринку надання страхових послуг.

 

 

 3.

Відсутність заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги з боку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

 

 

 4.

Розмір власного капіталу на останню звітну дату.

 

 

 5.

Активи для формування страхових резервів (сума чистих активів).

 

 

 6.

Рейтинг фінансової надійності.

 

 

 7.

Відповідність керівника і головного бухгалтера професійним вимогам, затвердженим розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (наявність відповідних чинних сертифікатів).

 

 

 8.

Відсутність поточної заборгованості по податках, зборах, платежах, що контролюються відповідними державними органами.

 

 

 9.

Рейтинг фінансової стійкості перестраховика.

 

 

 10.

Відповідність правил страхування за ризиками, встановлених в тендерній пропозиції.

 

 

 11.

Обсяг перестрахувального захисту (наявність облігаторного договору перестрахування).

 

 


12.

Ліміт відповідальності по кожній перевезення, прийнятої до страхування.

 

 

Умови Правил страхування та договорів страхування

 

Найменування критеріїв

Лот №1

Лот №2

Примітки

13.

Страховий тариф і порядок його розрахунку.

 

 

 

14. 

Франшиза 0%.

 

 

 

15.

Обсяг відповідальності страхової компанії за страховими випадками – 100%.

 

 

 

16. 

Премія та порядок взаєморозрахунків.

 

 

 

17. 

Терміни при врегулюванні збитків за страховими випадками і виплаті страхового відшкодування (НЕ болем 10 календарних днів).

 

 

 

18. 

Обсяг відшкодування по страховому випадку – 100%.

 

 

 

19.

Обов’язкова присутність представників (представника) страхової компанії на кожній ж / д станції при передачі (зливі) палива одержувачу, з підписанням відповідних актів прийому-передачі палива.

 

 

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

 1. Оцінювання відповідності кваліфікаційним вимогам Учасника Тендера:
  1.1 Тендерні пропозиції, в яких зазначено і підтверджено наданими копіями документів відповідність учасника кваліфікаційних вимог в залежності від рівня кваліфікації ставиться відмітка – «+».
  1.2 Тендерні пропозиції, в яких не вказано і не підтверджено наявність відповідності учасника кваліфікаційним вимогам, а також не були надані копії відповідних підтверджуючих документів ставиться відмітка – «-».
  1.3 Максимально можливу кількість «+» встановлює відповідність учасника за критерієм – «Кваліфікаційні вимоги Учасника Тендера».
  Учасник Тендера, що не відповідає кваліфікаційним вимогам і не надав документи, передбачені кваліфікаційними вимогами, за рішенням Тендерної комісії знімається з участі без розгляду цінової пропозиції.
2. Оцінювання умов Правил страхування та договорів страхування, визначається наступним чином:
2.1 Кількість балів за критерієм “Ціна” визначається наступним чином:
Тендерна пропозиція, ціна якого вигідна (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:
БАЛ = Цmin / Цобчісл х 90, де
БАЛ = оцінками кількість балів;
Цmin – найнижча ціна;
Цобчісл – ціна пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;
90 максимально можливу кількість балів за критерієм «Ціна».
2.2 Тендерному пропозицією, умови якого вважаються найбільш вигідними замовнику, присвоюється позначка – «+».
2.3 Максимально можливу кількість «+» встановлює найбільш прийнятні умови страхування по кожному лоту окремо.
У разі однакової кількості позитивних критеріїв учасників Тендера, переможець визначається шляхом голосування членів тендерної комісії простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третіх членів тендерної комісії. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова Тендерної комісії.
Замовник не обмежений у прийнятті будь-якої пропозиції по найбільш зручним для нього умовам. При цьому Замовник не несе ніякої відповідальності перед Учасниками.
Кращим пропозицією Учасника тендеру вважається пропозиція, яке найбільш повно відповідає вимогам і умовам проведення комерційного тендера і набрало максимальну кількість «+» за критеріями.
Тендерна комісія не зобов’язана мотивувати свій вибір перед Учасниками Тендеру, чиї пропозиції були відхилені. Тендерна комісія в термін не пізніше 10 днів з дати затвердження результатів Комерційного Тендера направляє повідомлення на адресу переможця Тендеру (Учасника Тендера).
У разі відмови переможця Тендеру від підписання затвердженого Замовником договору страхування протягом 30 днів з дати його оголошення переможцем, Тендерна комісія може призначити нового переможця (Учасника Тендера) і передати йому право на укладення договору страхування або призначити повторний Тендер по зазначеним в Предметі Тендера (лотам / лотами).
Оголошення переможця Тендеру здійснюється шляхом письмового інформування претендентів (Учасників Тендера). Інформація може бути передана рекомендованим листом з повідомленням, факсом або телефонограмою. Форма повідомлення вибирається Замовником (Організатором) Тендера.
Комерційний Тендер вважається завершеними після затвердження Організатором (Замовником) Тендера протоколу засідання всіх членів Тендерної комісії про результати Тендеру.


18. Умови відхилення Тендерних пропозицій.
Невідповідність Учасника Тендера вимогам, викладеним в «Умовах проведення Комерційного Тендера» є підставою для відхилення його Тендерного Пропозиції ».

19. Відмова Замовника (Організатора Тендера) від проведення Комерційну Тендера.
Замовник (Організатор Тендера) має право на будь-якому етапі відмовитися від проведення Тендеру. Повідомлення про відмову від проведення Тендеру розміщується на офіційному сайті Замовника www.beloil.com.ua (Організатора Тендера).

20. Додаткові положення.
Учасник Тендера самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою і подачею Тендерного Пропозиції. Замовник не несе фінансових зобов’язань за видатками Учасника Тендера, незалежно від результатів проведення Тендеру.
Переможець Тендера надає Замовнику (Організатору Тендера) весь перелік документів в оригіналі (копії яких були надані Учасником в Заяві на участь в Тендері) для ознайомлення Замовником (уповноваженими представниками Замовника) перед укладенням договору (договорів) страхування.

21. Дотримання конфіденційності.
Інформація щодо вивчення, роз’яснення, оцінки та зіставлення Тендерних пропозицій не підлягають розголошенню учасникам Тендера або іншим особам, які офіційно не мають відношення до цього процесу. Спроби учасників Тендера вплинути на розгляд Замовником (Організатором Тендера) Тендерних пропозицій можуть послужити підставою для відхилення Тендерного пропозиції такого учасника.

22. Умови страхування і додаткові вимоги до договорів страхування:
1. Договір добровільного страхування вантажів (Лот № 1):
Період страхування – один календарний рік.
Предметом Договору добровільного страхування вантажів є майнові інтереси Страхувальника (ТОВ «БНК-УКРАЇНА», як безумовного Вигодонабувача), що не суперечать законодавству України, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням заявленим на страхування вантажем, які полягають в відшкодування матеріальної шкоди заподіяної при перевезенні залізничним транспортом, перевантаження і зберіганні застрахованих вантажів: бензину, дизельного палива, палива для реактивних двигунів (авіаційне паливо).
Форма договору страхування є Додатком 1 умов комерційного тендера, умови якого не підлягають зміні під час підписання з переможцем тендара.
Територія страхування – Україна
Умови страхування:
Одне із запропонованих Умов страхування:
«З відповідальністю за всі ризики», з урахуванням додаткових нижчевикладених ризиків при франшизі – 0 або
«З відповідальністю за приватну аварію» з урахуванням додаткових нижчевикладених ризиків при франшизі – 0 оцінюються безпосередньо Учасником Тендера і пропонується найбільш прийнятний і вигідний варіант щодо забезпечення умов договору страхування, в т.ч. з урахуванням страхового тарифу).

Варіант 1
«З відповідальністю за всі ризики», в тому числі включаючи додаткові ризики:
Втрата вантажу внаслідок шахрайських дій, в тому числі з використанням імені одержувача, його агента або митного органу, їх бланків, штампів і / або печаток, а також підроблених товаророзпорядчих і / або митних документів;
Недостача вантажу при цілісності і непорушених пломби вантажовідправника на транспортному засобі;
Вогню, блискавки, бурі та інших стихійних лих;
Відсутність ж / д цистерн з вантажем на станції вантажоодержувача болем 30 діб з дати митного кордону;
Протиправні дії третіх осіб (крадіжка, розбій, розкрадання).
Франшиза за всіма ризиками – 0%.

Варіант 2
«З відповідальністю за приватну аварію», в тому числі включаючи додаткові ризики:
Втрата вантажу внаслідок шахрайських дій, в тому числі з використанням імені одержувача, його агента або митного органу, їх бланків, штампів і / або печаток, а також підроблених товаророзпорядчих і / або митних документів;
Недостача вантажу при цілісності і непорушених пломби вантажовідправника на транспортному засобі;
Вогню, блискавки, бурі та інших стихійних лих;
Відсутність ж / д цистерн з вантажем на станції вантажоодержувача болем 30 діб з дати митного кордону;
Протиправні дії третіх осіб (крадіжка, розбій, розкрадання).
Франшиза за всіма ризиками – 0%.

Страхування здійснюється на підставі одного із запропонованих Учасником Тендера варіанту страхового покриття перевезених вантажів, який буде найбільш прийнятний для Замовника, в т.ч. з огляду на ціну (страховий тариф) за страхування.

Ліміт відповідальності страховика
Ліміт відповідальності встановлюється в розмірі вартості вантажу по кожному перевезенню прийнятої до страхування, в той же час обсяг вантажу, що перевозиться становить до 33 000 000, 00 грн. (Тридцять три мільйони гривень) по кожній перевезеної партії товару з щомісячним оборотом в загальному обсязі від 1,0 млрд. Грн. (Одного мільярда гривень).

перестрахування
Умови розміщення в перестрахування максимального ліміту відповідальності (наявність облігаторного договору перестрахування вантажів) за договором страхування (Лот №1) відповідно до «Умов проведення Комерційного Тендера» і фіксуються в умовах договору страхування.

 1. Договір обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів (Лот № 2):
  Період страхування – один календарний рік
  Страхування здійснюється на умовах і відповідно до Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 № 733 та Законом України «Про перевезення небезпечних вантажів» від 06.04.2000 № 1644-III (зі змінами та доповненнями).
  Умови розміщення в перестрахування максимального ліміту відповідальності за договором страхування (Лот №2) відповідно до «Умов проведення Комерційного Тендера» і фіксуються в умовах договору страхування.

Прикладна програма: Договір добровільного страхування вантажів